Tips Kontraktor

Modal Awal Untuk Kontraktor Memulakan Projek

Modal awal untuk kontraktor memulakan projek Bagi kontraktor yang baru bermula, kemudahan untuk mendapatkan modal boleh menjadi satu kekangan jika tidak ada pengetahuan tentangnya. Jika anda memperolehi kontrak membekalkan barang atau perkhidmatan, modal kerja yang diperlukan adalah 5% dari nilaian projek. Ini akan digunakan untuk memulakan kerja-kerja awalan contohnya belian insurans, bon jaminan, kerja-kerja audit tapak, persediaan tapak dan kerja-kerja sebelum memulakan skop kerja utama dalam kontrak. Bagi menguruskan keseluruhan kontrak, modal yang diperlukan ialah…

Continue reading